Wieloletnie doświadczenie

W OBSZARZE CIĄGŁEJ ZDOLNOŚCI DO LOTU (CAMO) INŻYNIERINGU OBSŁUGI TECHNICZNEJ DUŻYCH SAMOLOTÓW CYWILNYCH